احمد شهید؛ خوش‌بینی‌ها و بدبینی‌ها

احمد شهید؛ خوش‌بینی‌ها و بدبینی‌ها

دکتر احمد شهید، گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در روز چهارشنبه مورخ اول آبان در بیست و چهارمین جلسه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، سومین گزارش میان دوره‌ای خود را ارائه کرد. این اولین گزارش وی در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی و نخستین گزارش میان دوره‌ای است که پس از تمدید ماموریتش منتشر می‌شود.

احمد شهید در فروردین ماه سال جاری با ۲۶ رای موافق در برابر ۲ رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع برای سومین سال پیاپی از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل موظف شد که تحقیقاتش در خصوص وضعیت حقوق بشردر ایران را ادامه دهد.

shahid_0

مفاد گزارش جدید وی شامل موضوعات مهم حقوق بشری در ایران مانند اعدام‌های فزاینده، حضور صدها زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان‌ها، دشواری و موانع آزادی بیان و اجتماعات، سخت‌گیری بر زندانیان سیاسی، مجازات‌های خود سرانه مانند حبس خانگی، فشار بر مطبوعات و روزنامه‌نگاران و هم‌چنین نقض گسترده حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی به خصوص بهاییان است.