مجتبی خامنه‌ای؟ رهبر معظم بعدی؟

مجتبی خامنه‌ای؟ رهبر معظم بعدی؟

چندی پیش عکسی از سید مجتبی خامنه‌ای پسر دوم رهبری در رسانه‌های مجازی منتشر شد که وی را در حال تدریس درس خارج فقه نشان می‌دهد. عکس حالت مبهمی دارد و حالت کلاس ندارد. تصویر افراد دیگری در آن مشاهده نمی‌شود. فقط میکروفونی در داخل اتاقی ساده و بی‌تکلف در برابر وی وجود دارد.

mojtabakhamenei

سیاسی‌ترین فرزند سید علی خامنه‌ای شخصیت پیچیده‌ای دارد. بعد از افشاگری مهدی کروبی در سال ۸۴ و در جریان انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری اسم وی مطرح شده و دخالت وی در مدیریت سیاسی کشور و اداره بیت بر سر و زبان‌ها افتاد. البته پیش از آن هم بعد از دوم خرداد ۱۳۷۶ خبر‌هایی از حملات تند مجتبی خامنه‌ای به سعید حجاریان و انداختن تقصیر پیروزی خاتمی به طراحی‌های وی به گوش می‌رسید. ادعایی که بعدا در قالب مهارت حجاریان در جنگ‌های روانی تئوریزه شد. حجم وسیعی از اطلاعات و ادعا‌هایی درباره وی وجود دارد که امکان تشخیص درست و غلط آن‌ها به دلیل نبود منابع معتبر دشوار است.