این خونریزی تا کی ؟خون در مقابل خون

این خونریزی تا کی ؟خون در مقابل خون

این خونریزی تا کی ؟خون در مقابل خون

گروهی که خود را موسوم به جیش العدل می‌نامند و تازه اعلام موجودیت کرده اند به طور غافلگیر کننده ۱۴ جوان که درحال گذراندن خدمت سربازی بودند کشتند در بیانه ای این گروه این عملیات را بر عهد گرفت و هدف از این کار را انتقام گیری از ایران به خاطر کشتن مردم سنی مذهب…