وکیل ستار بهشتی یک «مامور اطلاعات» را مسئول مرگ او دانست

وکیل ستار بهشتی یک «مامور اطلاعات» را مسئول مرگ او دانست

وکیل خانواده ستار بهشتی می‌گوید که چون مقصر اصلی مرگ آقای بهشتی یک مامور اطلاعاتی بوده، بازپرس نمی‌گذارد که این پرونده به دادگاه ارسال شود

وکیل خانواده ستار بهشتی می‌گوید که چون مقصر اصلی مرگ آقای بهشتی یک مامور اطلاعاتی بوده، بازپرس نمی‌گذارد که این پرونده به دادگاه ارسال شود