شادی حق مردم است، بر آنها سخت نگیریم ۰۸ تیر ۱۳۹۲

روحانی در در همایش ملی افق رسانه

شادی حق مردم است، بر آنها سخت نگیریمhasan_rohani_01

 


جرس: رئیس جمهور منتخب گفت: صندوق رای و انتخابات به معنای جمهوریت، اسلامیت و مشروعیت سیاسی و قانونی و مقبولیت است.