ارزیابی از ۱۰۰ روز سیاست خارجی دولت روحانی

ارزیابی از ۱۰۰ روز سیاست خارجی دولت روحانی

حسین علیزاده

روحانی

در حالی که دولت روحانی به صدمین روز کاری خود رسیده، سیاست خارجی او که با عنوان «سیاست تعامل سازنده» شناخته شده، شایسته ارزیابی در همین مدت کوتاه است.

این نوشتاربه طور گذرا، مبانی سیاست خارجی روحانی، موانع پیش رو و برخی دستاوردهای آن را بررسی می‌کند.

مبانی راهبرد تعامل سازنده

۱- حسن روحانی در کمپین انتخابی خود با اشارات روشن از وخامت اوضاع اقتصادی کشور گفته بود که: «خیلی خوب است سانتریفوژ بچرخد، به شرط آنکه چرخ اقتصاد کشور نیز بچرخد.»

این سخن او اشاره‌ای روشن داشت که چرخ اقتصاد کشور به خاطر پرونده هسته‌ای چنان لنگان است که باید برای اصلاح اقتصاد، سیاست هسته‌ای کشور تغییر کند؛ سیاستی که «دشمن‌محور» و به حول خصومت با آمریکا شکل گرفته است.