یک نفر در زندان اصفهان اعدام شد

یک نفر در زندان اصفهان اعدام شد

یک زندانی متهم به قتل یک مامور نیروی انتظامی که به قصاص نفس محکوم شده بود صبح امروز در زندان مرکزی اصفهان اعدام شد.