گفتگوی کوتاه پاپ با استیون هاوکینگ، دانشمند و کیهان‌ شناس نامدار

گفتگوی کوتاه پاپ با استیون هاوکینگ، دانشمند و کیهان‌ شناس نامدار

– پُرسش یکم هاوكينگ: چه کسی جهان را آفرید؟
– پاپ : خدا
– پُرسش دوم هاوکینگ: چه کسی خدا را آفرید؟
– پاپ : خدا نیازی به “آفریده شدن” ندارد.
– استیون هاوکینگ:
برآيند(نتیجه): پَس ما پَذيرفتيم كه پَديده اى ميتواند هستى داشته باشد بی آنکه نیازی به پدید آورنده (آفریننده) داشته باشد.
– اينك به پُرسش يكم باز مى گَرديم
– چه كسى جهان را آفرید؟!…..

— ‎with ‎ایستیوان هاوکین‎.‎