بدون شرح !

«من جواد ظریف هستم و این پیام مردم ایران است.»
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه نیز در آستانه برگزاری دور جدید مذاکرات، پیامی به صورت ویدیویی از طریق شبکه های اجتماعی خطاب به مردم جهان و دولت‌مردان غربی و به زبان‌های انگلیسی، عربی و فرانسوی صادر کرده.

جواد ظریف در این پیام گفته است: «راهی به جلو وجود دارد، مسیری سازنده و حرکتی به سوی پیشرفت برای حفاظت از صلح حرکتی رو به جلو و تنها انتخاب بین تسلیم و یا رو در رو شدن نیست.»

وی گفته است در این مذاکرات یا همه برنده خواهند شد و یا همه باهم می‌بازند.

وزیر خارجه ایران در پایان هم گفته است: «من جواد ظریف هستم و این پیام مردم ایران است.»