جان حسین رونقی کرمانی در خطر جدی است

جان حسین رونقی کرمانی در خطر جدی است

حسين رونقي ملكي (ملقب به بابك خرمدين) و عضو کمیته مبارزه با سانسور ،در ایران ، كه محدودیتِ و فیلترینگِ اینترنتی حاکمیت را به چالش کشید ، در شرایط بسیار بدی قرار دارد .
او كه هم اکنون به همين جرم در زندان اوين محبوس شده ، با وجود بيماري شديد كُليه ، بيست روز است که در اعتصاب غذا به سر مي‌برد و خطر جاني هر لحظه تهديدش مي‌کند .
مادر حسين هم براي همراهي با پسرش از ۱۰ روز پيش در اعتصاب غذا می‌باشد .
اطلاع رساني فراگير ، كمترين كاري‌ست كه ما می‌توانیم براي اين زنداني سياسي مظلوم انجام بدهیم .

سکوت ما برابر است با تایید عمل حاکمیت !