اعتراف غیرمنتظره مقام ایرانی در مورد قتل های دهه‌‌۷۰

حسین باستانی

اسماعیل احمدی مقدماسماعیل احمدی مقدم به گروه هایی اشاره کرده که در دهه ۱۳۷۰ “اراذل را یک جا می‌بردند و سر به نیستشان می‌کردند”

اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، دیروز به اعترافی تکان دهنده در مورد قتل های انجام شده توسط “گروه های خودجوش” در دهه ۱۳۷۰ پرداخت.

وی در لابه لای مصاحبه ای تفصیلی با خبرگزاری ایسنا، گفت که این گروه ها معتقد بودند دستگاه قضایی در مقابله با “اراذل و اوباش” کارکرد ضعیفی دارد و در نتیجه “اراذل را یک جا می‌بردند و سر به نیستشان می‌کردند”.