ژنو ۶ و دشواری‌های دستیابی به توافق اولیه

 اشتون1

آنچه در واپسین لحظات ژنو ۵ گذشت، نشان داد دشواری‌های تفاهم هسته‌ای حتی برای توافق موقت بیشتر از آنی است که تصور می‌شد. موضع‌گیری‌های بعد از مذاکره نیز بر فاصله‌ها افزود. بیم‌ها و امید‌ها و وجود فاصله‌ و اختلاف‌نظر‌های حل نشده، موفقیت ژنو ۶ برای پایان دادن موقت به مناقشه هسته‌ای را با تردید مواجه کرده است.
البته شرایط به گونه‌ای است که طرفین ناگزیر از توافق بر سر تفاهم‌نامه اولیه هستند. بنابراین ناکامی احتمالی در ژنو ۶ به معنای بن‌بست در دور جدید مذاکرات نیست. ممکن است در نشست‌های بعدی این اتفاق بیفتد. بنابراین کارکرد ژنو ۶ به احتمال زیاد تسهیل‌ در مسیر توافق مقدماتی است. فرایند دستیابی به تفاهم هسته‌ای مسیر پیچیده و زمان‌بری است.