مذاکرات ژنو؛ همگرایی‌ها و واگرایی‌های داخل بلوک قدرت؛ علی افشاری

مذاکرات ژنو؛ همگرایی‌ها و واگرایی‌های داخل بلوک قدرت؛ علی افشاری

مذاکرات ژنو؛ همگرایی‌ها و واگرایی‌های داخل بلوک قدرت؛ علی افشاری

رادیو زمانه مذاکرات ژنو ۶ در حالی نزدیک می‌شود که نوعی انسجام و حمایت کلی در  بخش‌های مختلف حکومت از مذاکره کنندگان هسته‌ای دیده می‌شود. اما این حمایت در عین حال خالی از شکاف و اختلاف نظر  نیست. می‌توان گفت توافق استراتژیک بین جناح‌های مختلف وجود ندارد بلکه در مقطع فعلی نوعی همراهی مشاهده می‌شود که شکننده است…