مراسم بزرگداشت پنجاه سال فعالیت حقوق بشری دکتر عبدالکریم لاهیجی

مطلب همخوان شده

آلوده کردن ۵۰ هزار شبکه کامپیوتری توسط NSA برای مقاصد جاسوسی

نگهبانهر روز خبرهای جالب تر و البته خطرناک تری از سازمان امنیت ملی آمریکا به گوش میرسد. تازه ترین آنها که به واسطه درز اطلاعات توسط اسنودن منتشر شده، خبر آلوده کردن پنجاه هزار شبکه کامپیوتری توسط NSA در سراسر دنیاست. شبکه های کوچک و بزرگی جهت جمع آوری اطلاعات حساسی که از طریق آنها…


| نظر دهید

مراسم بزرگداشت پنجاه سال فعالیت حقوق بشری دکتر عبدالکریم لاهیجی
تربیون حقوق بشردر روز  ۱۴ دسامبر ۲۰۱۳ مراسم بزرگداشت عبدالکریم لاهیجی برای پنجاه سال تلاش در راه حقوق بشر، در شهر هانوفر آلمان با حضور عبدالکریم لاهیجی و شیرین عبادی برگزار می‌شود. کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزارکننده این برنامه است. این برنامه در دو بخش صبح و عصر تدارک دیده شده که برنامه صبح…