رادیو داوطلب – شماره‌ی ششم

رادیو داوطلب – شماره‌ی ششم

کنشگران داوطلبدر این شماره همچون گذشته مروری داریم بر خبرهایی از جامعه مدنی ایران برگزاری نخستین جلسه‌ی میز هم‌اندیشی سازمان‌های غیر دولتی در بنیاد امید ایرانیان و مین طور درخواست دوباره فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران برای آزادی روزنامه‌نگاران و بازگشایی انجمن صنفی از حسن روحانی، رئیس جمهور ایران دو خبر مورد بررسی این هفته می‌باشند