بنیاد امید ایرانیان دومین نشست میز هم‌اندیشی سازمان‌های مردم نهاد را برگزار می‌کند

بنیاد امید ایرانیان دومین نشست میز هم‌اندیشی سازمان‌های مردم نهاد را برگزار می‌کند

بنیاد امید ایرانیان دومین نشست میز هم‌اندیشی سازمان‌های مردم نهاد را برگزار می‌کند

کنشگران داوطلبکنشگران داوطلب دومین جلسه «میز هم‌اندیشی سمن‌های ایرانی» با موضوع «بررسی نقاط قوت و ضعف قانون جامع سازمان های مردم نهاد» با حضور دکتر محمد‌رضا عارف، سه شنبه پنج آذر۹۲ در بنیاد امید ایرانیان واقع در تهران، خیابان جمال‌زاده شمالی، خیابان نصرت غربی، کوچه جزایری، پلاک یک برگزار می‌شود. در این نشست محرم یوسفی سادات،عضو…