عالیجناب لمپن

عالیجناب لمپن

عالیجناب لمپن

ایران وایر -لیلی نیکونظرنشانه­شناسی عکسهای سعید حدادیان و رفقا اوایل آبان ماه، عکس­هایی از مراسم ختم پدر سعید حدادیان، مداح اهل بیت منتشر شد. عکس­ها در شبکه­ های اجتماعی دست به دست گشت چرا که رابطه و مناسبت مهمانان این مجلس در این عکس­ها برای عده ­ای به مثابه کشف ارتباط چند تیپ اجتماعی و تیپولوژی افرادی قلمداد شد…