فیلمی از خاک‌سپاری محمد مختاری

فیلمی از خاک‌سپاری محمد مختاری


یوتوبمحمد مختاری : تاعمر من کشاکش این اب و اتش است،چشمم به خواب مهتابیت نرفته است مراسم خاکسپاری زنده نام محمد مختاری در تهران.فیلم مستندی از ارمان نجم عصر دوازدهم آذر۱۳۷۷ محمد مختاری شاعر،پژوهشگر و عضو کانون نویسندگان ایران از منزل برای خرید خارج شد و بازنگشت. نزدیک به یک هفته بعد، جسد بی جان…