پروژه تشکیل حکومت کنفدرال دموکراتیک جهانی

پروژه تشکیل حکومت کنفدرال دموکراتیک جهانی

,,نظر دهید

پروژه تشکیل حکومت کنفدرال دموکراتیک جهانی

                                         نوشته: نوید  دانش پویان

 « از انتشار این مقاله در سایتها و سایر رسانه هایتان با ذکر منبع استقبال می کنم»

 

ضرورت تاریخی تغییر سیستم‌های سیاسی جهان:

حکومت‌های جهان از ابتدای تشکیل (۵۰۰۰ سال قبل) تا کنون در حال جنگ و یا صلح مسلح به سر برده‌اند. در عصر معاصر این وضعیت در ابعادی جهانی و بسیار خطرناک‌تر ادامه یافته است. سال‌های ۱۸۷۱ تا آغاز جنگ جهانی اول (۱۹۱۴) به دوران صلح مسلح نام‌گذاری شده است؛ زیرا در این دوره هرچند کشورهای استعمارگر جهان به ظاهر در حال صلح بودند، اما در واقع خود را آماده‌ی جنگ می‌کردند.