دو روایت از معروفترین عکس انقلاب ۵۷ / “عکسی‌ که باعث عصبانیت خمینی شد” و “عکس دختری با چهره‌ای مصمم و گیرا”

دو روایت از معروفترین عکس انقلاب ۵۷ / “عکسی‌ که باعث عصبانیت خمینی شد” و “عکس دختری با چهره‌ای مصمم و گیرا”

معروف ترین عکس انقلاب 57

دو روایت از یکی‌ از معروفترین عکس‌های انقلاب ۵۷ نقل شده است. روایت اول از روزنامه نگار قدیمی‌، علی‌ خدایی است و روایت دوم از فعال چپ قدیمی‌ امیر حسین فطانت می‌باشد.
علی‌ خدایی در صفحه فیسبوک خود در این رابطه می‌نویسد:

پرسه زنی خیابانی، در نیمه دوم سال ۱۳۵۷، همان سالی که