روشنفکران خونین جامه

روشنفکران خونین جامه

روشنفکران خونین جامه

وبلاگ کولی برای پانزدهمین سالروز شهادت محمد مختاری و محمد جعفر پوینده.   در مقاطع سرکوب جنبش­های اجتماعی – سیاسی، که از منظر حاکمان، جامعه در فاصله­ای امن از کنش­های جمعی قرار دارد، وراجی­های پوچ جایگاه ویژه­ای پیدا می­کند. احکامی صادر می­شود بی سر و ته و با همان مضمون تکراری: «جماعت بی­فرهنگ مستحق برده­گی حاکمان جائرند»….