مردم به دوری از افراط و خودسری رای دادند – ۰۸ تیر ۱۳۹۲

حسن روحانی

حسن روحانی، رییس‌جمهور منتخب ایران اکثریت مردم ایران در این انتخابات به “اعتدال، عقلانیت، خرد ورزی، خرد جمعی، مشورت، حرکت در مسیر کارشناسی و دوری از افراط و خودسری” رای دادند و دولت آینده باید در چارچوب رای اکثریت حرکت کند.