سرباز نظام ام، تمکین می کنم – فرشته قاضی

سرباز نظام ام، تمکین می کنم

 

سعید مرتضوی که در حاشیه آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کهریزک اعلام کرده بود به رای دادگاه تمکین نخواهد کرد اکنون در مصاحبه با “روز” میگوید که از حقوق قانونی خود نخواهد گذشت و در عین حال به رای نهایی قوه قضائیه تمکین خواهد کرد. او در عین حال تکذیب میکند که از عدم تمکین به دادگاه و سیاسی بودن دادگاه حرفی زده باشد.