اوباما: به ایران حق غنی‌سازی داده نشده

اوباما گفت که برنامه هسته‌ای صلح آمیز، نیازی به سانتریفیوژ پیشرفته و نیروگاه آب سنگین ندارد و چون رژیم ایران قابل اعتماد نیست، باید دید چگونه جهان را نسبت به توقف توسعه برنامه هسته‌ای‌اش متقاعد خواهد کرد.