نمایش فیلم «مرگ یزدگرد» ساخته بهرام بیضایی

نمایش فیلم «مرگ یزدگرد» ساخته بهرام بیضایی
با سخنرانی استاد قطب الدین صادقی
(با تاکید بر شخصیت های زن)
زمان: پنجشنبه 21 آذر ساعت 16 تا 19