همایش یک روزه «پیش داوری های جنسیتی در تحقیقات علوم انسانی»

 موسسه مطالعاتی رخداد تازه برگزار می کند:
همایش یک روزه «پیش داوری های جنسیتی در تحقیقات علوم انسانی»
17اسفند ماه، همزمان با روز جهانی زن

 
آشکار است که تولید علم بستر اصلی توسعه همه جانبه به شمار می رود. بدین ترتیب توسعه زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور در گرو تولید ادبیات علمی متناسب با نیازهای روز زنان می باشد. در این راستا، پژوهش در حوزه روش شناختی، به عنوان مهمترین ابزار تولید علم، امری بسیار ضروری به نظر می رسد. در حال حاضر ادبیات موجود در حوزه علوم انسانی دربسیاری از موارد مسائل مربوط به زنان را نادیده انگاشته است. در بخش مهمی از پژوهش ها با متغیر جنسیت تقلیل گرایانه برخورد شده و یا در نتایج تحقیقات تفسیر نادرست ومبتنی بر تفکر پدر سالارانه از این متغیر صورت گرفته است. هدف از برگزاری این همایش، نقد روش های تحقیق رایج می باشد که معمولا بیش از حد مبتنی بر کلیشه های جنسیتی می باشند و در بهترین حالت کورجنس هستند. ارائه راهکارهایی برای اصلاح روش های تحقیق رایج در نظام دانشگاهی علوم انسانی کشور اولویت اصلی این همایش می باشد.

بدینوسیله از کلیه اساتید، پژوهشگران، صاحبنظران و علاقه‌مندان دعوت می شود چکیده ی مقالات خود را حداکثر در دو صفحه تنظیم و به پست الکترونیک دبیرخانه ی همایش ارسال فرمایند.

مهلت ارسال چکیده مقالات: پانزدهم دی ماه 1392
تاریخ اطلاع رسانی در خصوص پذیرش مقالات: نیمه دوم بهمن ماه