مراسم ١٦ آذر در دانشگاه شهید بهشتی

امروز همزمان با شصتمین سالگرد روز ١٦ آذر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دانشگاه شهید بهشتی برای دانشجویان سخنرانی کرد. این عکس‌ها را یکی از دانشجویان حاضر در این مراسم برای صفحه شاهد عینی ارسال کرده و در توضیح آن نوشته است: “مراسم خیلی خوب بود. دانشجوهای بسیجی از صبح داخل تالار را پر کرده بودند و ما مجبور بودیم بیرون باشیم. کلا مراسم با شعار همراه بود و دانشجوهای بسیجی هم یک سری پلاکارد داشتند که روی آنها نوشته بود “مرگ بر امریکا” و “دانشگاه جای فتنه گران نیست” یا “جنبش سبز به زباله دان تاریخ پیوسته”. حضور لباس شخصی‌ها و حراست دانشگاه کاملا پررنگ بود و وقتی که شعارها زیاد می‌شد از دانشجو‌ها عکس و فیلم می‌گرفتند.”

شما هم می‌توانید عکس‌ها و فیلم‌های خود از روز دانشجو را برای صفحه کلیکشاهد عینیارسال کنید.