در سیاست دخالت نکنیم «کلاه‌مان پس معرکه است»

اندازه حروف

۲۰/آذر/۱۳۹۲ مسعود موسوی

فرمانده سپاه از دخالت این نهاد نظامی در سیاست دفاع کرد. سردار جعفری، هم‌چنین با دفاع از افزایش بودجه این نهاد نظامی، گفت: «درحوزه‌ی نظامی قدرت‌مند هستی