خامنه‌ای و تداوم سرهنگی در امور فرهنگی

خامنه‌ای و تداوم سرهنگی در امور فرهنگی

اکبر گنجی

وعده واگذاری امور فرهنگی به مردم و کاهش تصدی‌گری دولت توسط حسن روحانی در دوران رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری و گزارش صدمین روز، واکنش اصول‌گرایان، آیت‌الله خامنه‌ای و مراجع تقلید را برانگیخت.

خامنه‌ای در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن تأکید بر وظیفه نظارتی و هدایتی دولت در قلمرو فرهنگ در “مقابله با مسائل مخرب فرهنگی”، هدایت و نظارت در مسائل فرهنگی را “همچون مراقبت باغبان از گلهای زیبا” به شمار آورد و گفت: “کندن علف‌های هرز در یک بوستان به معنای رشد گل‌ها و استفاده طبیعی آنها از آب و نور و هواست.”

خامنه ای

کتاب، مطبوعات، سینما، تئاتر، عکاسی، نقاشی، موسیقی، سبک زندگی، دانشگاه‌ها، مدارس، مساجد، نمازهای جمعه، و… از ابتدای انقلاب تاکنون تحت کنترل و هدایت رژیم بوده‌اند. یعنی دائماً در حال کندن علف‌های هرز از بوستان فرهنگ بوده‌اند.