جمهوری اسلامی، ریشه های قدرت و تداوم حکومت

تریبون زمانه > تمام مطالب > جمهوری اسلامی، ریشه های قدرت و تداوم حکومت

جمهوری اسلامی، ریشه های قدرت و تداوم حکومت

جمهوری اسلامی

اکثر مخالفان جمهوری اسلامی در سی و پنج سال گذشته در مقاطعی نزدیک بودن سقوط حکومت را به خطا پیش‌بینی کرده‌اند و همچنین قدرت تاثیرگذاری موثر بر صحنهٔ واقعی سیاسی کشور را نیز نداشته‌اند. چه عاملی باعث این پیش‌بینی‌های اشتباه و کنش سیاسی غیرموثر شده است؟
شاید یکی از مهم‌ترین دلایل این موضوع، عدم توجه فراگیر به شکل کلی جامعهٔ ایران بوده است. بسیاری از اعضای لایه‌های مدرن‌تر یا به اصطلاح خواص جامعهٔ ایران مستعد این بوده‌اند که فضای ذهنی و مطالبات اجتماعی – سیاسی طبقهٔ اجتماعی خود را به تمام مردم ایران تعمیم دهند و در تحلیل‌های خود به ذائقهٔ لایه‌های اجتماعی سنتی‌تر و روستاییان و ساکنان شهرهای کوچک کمتر توجه کنند.