در سالگرد تولد ماندلا: تمام ایرانی ها و رهبرانمان باید از ماندلا درس بگیریم

در سالگرد تولد ماندلا: تمام ایرانی ها و رهبرانمان باید از ماندلا درس بگیریم


دیروز ۹۲ مین سالگرد تولد نلسون ماندلا رهبر آفریقای جنوبی بود. رهبری که با انقلابی صلح آمیز کشورش را از اسارت تبعیض نژادی (آپارتاید) علیه سیاهپوستان رها کرد. رهبری که بیشتر از ۲۷ سال از زندگی خود را در راه آزادی و عدالت در زندان گذراند (تصویر زیر) و یا در اردوگاههای کار اجباری به سر برد. اگرچه ۲۰ سال پس از آزادی ماندلا از زندان (پیروزی انقلاب)، کشورش هنوز دستخوش فقر، بیماری ایدز، و سایر تنشهای قبیله ای و نژادی میباشد، و اگرچه ماندلا معصوم و بی عیب نیست، اما روشهای ماندلا در مقابله با مشکلات اجتماعی مورد تحسین جهانیان بوده است و شاید ماندلا بهترین الگوی اجتماعی و رهبری دوره معاصر برای ما ایرانیان نیز باشد: