نهضت پابرهنه ها و انرژی خورشیدی

 

 از نهضت پابرهنه ها بیاموزیم

در راجستان هند در یک مدرسه خارق العاده زنان و مردان –اغلب بی سواد- آموزش می بینند تا به عنوان مهندسان انرژی خورشیدی، کارگران حرفه ای ، دندانپزشک و دکتر در روستاهای خودشان مشغول به کار شوند. نام این مکان ” دانشگاه پابرهنه هاست” .بانکر روی ” بنیانگذار آن ، توضیح می دهد که فعالیت این دانشگاه به چه صورت است.

Home