2 دیماه سالگرد مرخصی من

2 دیماه سالگرد مرخصی من


ان شب پس از 3 سال به مرخصی امدم و این اولین عکس من بود که در نت منتشر شد. شبی به شدت خاطره انگیز بود. امیدوارم ویدیو ی ان را منتشر کنم. بدک نیست.در زندان با این قیافه بودم. یک سال گذشت. اما سالی پربار. اگرچه در سکوت تحمیلی گذشت.درود بر خانم و مادر و فرزندانم.با این خانواده ی گرم و شکیبا،کار مبارزه راحت تر می شود.