آشنايى با كاركرد ليستها در فيس بوك

آشنايى با كاركرد ليستها در فيس بوك

در چند سال گذشته همواره فیس‌بوک تحت فشار بوده است که توجه زیادی به حریم خصوصی کاربرانش نمی‌کند، اتهامی که همیشه فیس‌بوک آن را رد کرده است. پس از آغاز فعالیت گوگل پلاس استفاده از حلقه ها برای اشتراک مطالب، فیس‌بوک هم توجه بیشتری به لیست دوستان و دسته بندی آنها کرده است، تا هم در رقابت کم نیاورد و هم توجه بیشتری به حریم خصوصی نشان دهد. ما در اینجا به شما کارکرد لیست‌های پیش‌فرض فیس‌بوک و همینطور نحوه ساختن لیست‌های جدید را آموزش می‌دهیم.

  • در چند سال گذشته همواره فیس‌بوک تحت فشار بوده است که توجه زیادی به حریم خصوصی کاربرانش نمی‌کند، اتهامی که همیشه فیس‌بوک آن را رد کرده است. پس از آغاز فعالیت گوگل پلاس استفاده از حلقه ها برای اشتراک مطالب، فیس‌بوک هم توجه بیشتری به لیست دوستان و دسته بندی آنها کرده است، تا هم در رقابت کم نیاورد و هم توجه بیشتری به حریم خصوصی نشان دهد. ما در اینجا به شما کارکرد لیست‌های پیش‌فرض فیس‌بوک و همینطور نحوه ساختن لیست‌های جدید را آموزش می‌دهیم.