استفاده از امکانات سایت آمازون برای نویسندگان ایرانی

استفاده از امکانات سایت آمازون برای نویسندگان ایرانی، روزانه های ف م سخن (۷۷)

طی چند روز گذشته «نشر نی»٬ یکی از انتشاراتی های معتبر کشورمان٬ تعداد زیادی از کتاب های خود را برای فروش در سایت آمازون گذاشته است… اما مهم تر از ورود انتشاراتی های ایرانی به عرصه توزیع جهانی کتاب٬ استفاده ی نویسندگان ما از امکاناتی ست که بخش انتشارات آمازون در اختیار آن ها قرار می دهد

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com

<a href=’http://gooya.com/ads/www/delivery/ck.php?n=a83ef1f0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE’ target=’_blank’><img src=’http://gooya.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a83ef1f0′ border=’0′ alt=” /></a>

طی چند روز گذشته «نشر نی»٬ یکی از انتشاراتی های معتبر کشورمان٬ تعداد زیادی از کتاب های خود را برای فروش در سایت آمازون گذاشته است. این کتاب ها مستقیما از طریق مراکز آمازون در اروپا و امریکا برای خریداران ارسال می شود. قیمت کتاب های ارائه شده مناسب است و به طور مثال کتاب «قیاس ناپذیری پارادایم های علمی» در اروپای غربی چهار یورو و هفتاد و نه سنت و در امریکا پنج دلار و هفتاد و هشت سنت با احتساب هزینه ی پست است که نسبت به قیمت کتاب در اروپا و امریکا معقول است.

البته عارضه خطرناک دانلود رایگان کتاب که این روزها همگانی شده و نه تنها بازار کتاب های خارجی٬ بلکه بازار کتاب های فارسی را هم تحت الشعاع قرار داده شاید پرداخت همین مبالغ را هم نالازم جلوه دهد اما کتابخوانان با فرهنگ قطعا این موضوع را در نظر خواهند داشت که بدون خرید آن ها٬ نویسنده و ناشر توانایی تولید کتاب نخواهند داشت و با ورشکستگی آن ها جامعه ی فرهنگی ایران متضرر خواهد شد.