حمله موشکی به کمپ لیبرتی مقر اعضای سازمان مجاهدین خلق

حمله موشکی به کمپ لیبرتی مقر اعضای سازمان مجاهدین خلق

ساعت 21 و 15دقيقه به وقت محلی کمپ ليبرتی با ده ها فروند موشک از انواع مختلف هدف قرار گرفت.
هنوز از تعداد مجروحين يا شهدا آمار دقیقی در دست نیست.
به گزارش سایت خبری مجاهدین دونفر شهید شدند.
اسامی شهدايی که تاکنون گزارش شده محمد جواد ( بیژن) صالح تهرانی است و تعداد ديگری از مجروحين نيز حالشان وخيم است. اين چهارمين حمله موشکی به کمپ ليبرتی در سال 2013 است. اين حمله در حالی صورت می گيرد که اجساد شهيدان کشتار دهم شهريور در اشرف هنوز از سوی دولت عراق براى تدفين به مجاهدين داده نشده است.

Like ·  · Share