مصر: حبس پیشگامان انقلاب، آزادی کارگزاران مبارک

دادگاهی در مصر سه تن از چهره‌های معروف انقلاب مصر را به سه سال زندان محکوم کرد. احمد ماهر، احمد دومه و محمد عادل به دلیل راه‌اندازی تظاهرات غیر قانونی و نقض قانون ویژه مجرم شناخته شدند. هر سه آنها از فعالان برجسته سکولار مصر و نمایندگان جامعه جوان این کشور هستند.

1-500017