پیشینه اختلاف سپاه و روحانیت از نگاه رفیقدوست، بخش نخست

بازگویی خاطرات محسن رفیقدوست از مسائل سپاه در دهه اول حیات جمهوری اسلامی پرتو جدیدی بر مناسبات سپاه با روحانیت می‌افکند. این خاطرات نشان می‌دهد اختلاف فرماندهان ارشد سپاه با روحانیت و نقش بالادستی آن‌ها هم‌زاد تشکیل سپاه است. خاطرات پراکنده دیگر فرماندهان ارشد سپاه نیز ادعا‌های رفیق دوست را تایید می‌نماید.

بنابراین بر خلاف تصوری که وجود دارد رویارویی سپاه با روحانیت و تلاش برای کنار زدن فرادستی روحانیت امر متاخری در سپاه نیست که با دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد شدت یافته باشد. بلکه از اول در بین کسانی که مسوولیت‌های مدیریت سپاه را در دست گرفتند وجود داشته است.

tarikh_0