بابک زنجانی کیست؟

آقای زنجانی خود را کارآفرین و “بسیجی اقتصادی” معرفی کرده است

نام بابک زنجانی ۴۲ ساله اواخر سال ۱۳۹۲ وقتی برای اولین بار سر زبان‌ها افتاد که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت در جلسه استیضاح وزیر کار، در صحن مجلس، برادر رؤسای قوای مقننه و قضائیه را به تلاش برای سو استفاده از موقعیت خود و برادرانش متهم کرد.