امروز یک ایرانی پناهنده در سوئد خود را به آتش کشید

امروز یک ایرانی پناهنده در سوئد خود را به آتش کشید


به گزارش روزنامه وب سایت داغینس نیهاتر ، یک ایرانی ٤٠ ساله که پناهندگی او در سوئد رد شده بود و باید به کشور ایتالیا فرستاده می شد بعد از تلاشهای بی نتیجه اش خود را به آتش کشید.
سخنگوی پلیس وارلماند در گفتگو با این روزنامه گفت که همه چیز به سرعت اتفاق افتاد ، و پلیس نتوانست برای جلوگیری از این سانحه کاری کند. در حال حاضر به گفته پلیس این مرد در بیمارستان است و هچ گزارشی از وضعیت ایشون در دست نیست.