حشمت طبرزدی: شاید توده‌ها مفهوم سکولار را ندانند، اما چیزی که نمی خواهند حکومت ملاهاست

حشمت طبرزدی: شاید توده‌ها مفهوم سکولار را ندانند، اما چیزی که نمی خواهند حکومت ملاهاست

578381 10201948949785804 1746656373 n حشمت طبرزدی: شاید توده‌ها مفهوم سکولار را ندانند، اما چیزی که نمی خواهند حکومت ملاهاست
بخشی از صحبت های حشمت طبرزدی:

خواست اصلی توده های وسیع ایران امروز خواهان امنیت، رفاه ، بهبود اقتصاد
و نارضایتی بسیار شدیدی از حکومت مذهبی وجود دارد
شاید توده ها مفهوم سکولار را ندانند، اما چیزی که نمی خواهند حکومت ملاهاست
درون جامعه ایران امروز سکولاریسم یک خواست اصلی است
نه به اعدام ، یک خواست اصلی است
آزادی زندانیان سیاسی یک خواست اصلی است
( خواست های اولیه رسیدن به دمکراسی است)
و ما از دوستان و همرزمان عزیز در خارج از کشور برای آزادی مبارزه میکنند با صدای بلند از اعتراضاتی که در درون کشور انجام میشود حمایت بکنند. بطور مثال اعدام در ایران و تظاهرات در کردستان و خوزستان و اعتراص خانواده ها و عکس العمل حکومت

امروز یکشنبه ۱۵ دی‌ ۱۳۹۲ حشمت طبرزدی در صفحهٔ فیس‌بوک خود نوشت: