لطفا در صورت امکان طومار زیر را امضا کنید

ما خواهان آزادی بلافاصله و بی‌ قید و شرط حشمت اله طبرزدی می‌باشیم

We demand immediate and unconditional release of Heshmat Tabarzadi

لطفا در صورت امکان طومار فوق را امضا کنید.