یک هفته پس از ربوده شدن حشمت طبرزدی توسط ماموران دادستانی

 یک هفته پس از ربوده شدن حشمت طبرزدی توسط ماموران دادستانی

 

Ali Tabarzadi  –  علی طبرزدی

با عرض درود به محضر شما عزیزان امروز چهارشنبه یکهفته پس از ربوده شدن پدر توسط ماموران دادستانی توانستم ایشان را در پشت نرده ها و شیشه های سرد زندان رجایی شهر ملاقات کنم هر چند چهر ه ایشان با مو هایی از ته تراشیده برایم خاطره ی سالهای دور را تداعی می کرد اما در هر تبسمی نور امید و ازادی نقش می بست .در صحبت نخست شرایط جسمی و وضیعت بیماری را پرسان شدم که خوشبختانه با مراجعه ایشان به بهداری زندان شرایط بیماری کنترل شده و طبق توصیه ی بهداری با ورزش و پرهیز غذایی در روزهای اینده نیز تحت مراقبت قرار خواهند گرفت اما از طرفی پایین بودن سطح کیفی غذا و بسته شدن کتابخانه,اب الوده جهت استحمام و موارد بهداشتی ضعیف در این بند از دیگر مشکلاتی بود که ایشان به انها اشاره داشتند و اینکه به منظور رسیدگی به مشکلات متعدد بند علی الخصوص پایین بودن سطح کیفی غذا از هفته ی جاری در اقدامی اعتراضی زندانیان دست به اعنصاب زده و تا بر اورده نشدن خواست هایشان غذای بند را پس خواهند داد این اولین بار نیست که زندانیان این بند با در میا ن گذاشتن خواست ها خود با اقای خدابخش معاون دادستان و عدم پیگیری از سوی ایشان به این اقدامات متوسل می شوند.