چگونه حشمت اله طبرزدی بازداشت شد

چگونه حشمت اله طبرزدی بازداشت شد

Heshmat_Tabarzadi

سرانجام پس از ده روز روند دوپهلوی وزارت اطلاعات و دادستانی تهران و در ادامه ی تماسهای مکرر مبنی بر بازگشت مهندس طبرزدی به زندان رجایی شهر ،ظهر امروز چهارشنبه مورخ 25 دی ماه 92 ،سه تن که خود را عوامل دادستانی معرفی نمودند با هجوم به منزل مهندس طبرزدی و ارایه احضاریه دادستانی ایشان را بازداشت نمودند .
حشمت اله طبرزدی اظهار داشت در صورت ادامه برخورد اهانت آمیز از جانب ماموران ، اعتصاب کرده و ضمنا مسئولیت بروز هرگونه بیماری احتمالی برعهده سیستم امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی می باشد.
شایان ذکر است مهندس طبرزدی از بیماری قند و فشارخون رنج می بردکه تحت مراقبت پزشک و رژیم غذایی خاص بوده است لذا خانواده ی وی نگران وضعیت و تشدید بیماری ایشان می باشند.
بازداشت مجدد ایشان در صورتی انجام گرفت که از حکم غیرقانونی وی 4 سال باقی مانده است.
خانواده مهندس حشمت اله طبرزدی اعلام کردند از طریق مجامع بین المللی و حقوق بشر، پیگیر بازداشتهای غیر قانونی ایشان هستند و هیچ گاه در قبال برخوردهای شنیع رژیم اسلامی ایران ساکت نخواهند نشست.