ترسیم سرکوب: کتاب جدید کمپین ۵۲ هفته با حقوق بشر در ایران را به تصویر می‌کشد

ترسیم سرکوب: کتاب جدید کمپین ۵۲ هفته با حقوق بشر در ایران را به تصویر می‌کشد

ترسیم سرکوب: کتاب جدید کمپین ۵۲ هفته با حقوق بشر در ایران را به تصویر می‌کشدکمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز خبر انتشار یک کتاب جدید کاریکاتور که یک سال مسایل حقوق بشر در ایران را ثبت کرده است را اعلام کرد. کتاب “ترسیم سرکوب: یک سال با کاریکاتور” که کاریکاتورهای آن توسط کاریکاتوریست سرشناس ایرانی توکا نیستانی کشیده شده اند، شامل 52 کاریکاتور … متن کامل