دین زمانی برای راهنمایی بشر بود و حالا باعث گمراهی

دین زمانی برای راهنمایی بشر بود و حالا باعث گمراهی

رفتار اخلاقی انسان باید مبتنی بر اثرگذاری همدردی ، آموزش و پرورش و روابط اجتماعی و نیازهای او باشد ؛ هیچ مبنای دینی لازم نیست .

انسانی که تا به حال با ترس از مجازات و امید به پاداش پس از مرگ مهار شده در واقع در مسیر [ اخلاقی ] بسیار ضعیفی قرار دارد

– آلبرت اینشتین – در گفتگو اختصاصی بنام “دانش و دین” با مجله تایمز نیویورک به تاریخ ۹ نوامبر ۱۹۳۰

بازگردان : شکاک منطق

برگرفته از تاربرگ فلسفه طـبـیـعـت و تـجـربـه