نامه‌های خمینی به کارتر: نگران این نباشید ما اگر بیایم بیشتر به نفع شماست

نامه‌های خمینی به کارتر: نگران این نباشید ما اگر بیایم بیشتر به نفع شماست!

«پرواز انقلاب» از زبان تنها زنده مانده در جمع اطرافیان خمینی بر پلکانِ هواپیما، ابوالحسن بنی صدر در صفحه آخر
درباره ی «پرواز انقلاب» بسیار نوشته و گفته شده است اما بی‌تردید، همه ی آنچه گفته شده صحت نداشته، و ناگفته‌های بسیاری در آن باره مانده است. جمعه ۱۱ بهمن به چگونگی سفر آیت الله خمینی در ۱۲ بهمن ۵۷ به ایران پرداخته شد. آن پرواز را چه کسانی سازمان دادند؟ پشت پرده چه بود؟ و …