مراسم یادبود ویولت گروسی در مریلند

مراسم  یادبود ویولت گروسی در مریلند

In Loving Memory of Violet

IMG_1853

بزرگداشت و یادبود ویولت گروسی که به علت بیماری سرطان هفته پیش درگذشت با حضورو میزبانی خانواده های  حیدر بیگی و گروسی و با  شرکت جمع کثیری از میهمانان و به پشتیبانی بیدریغ  دوستداران  ویولت و همسرش هومن حیدر بیگی برگزار شد. این برنامه در فضایی بسیار صمیمی همراه با سخن رانی ها و اجرای موسیقی ایرانی در ساعت ۲ بعد از ظهرشروع   و در ساعت ۵  در هتل ماریوت  (واقع در ریو در شهر گیترزبرگ مریلند)  خاتمه یافت.     یادش ماندگار