تظاهرات “گذر از رژیم دیکتاتوری اسلامی” در شهر هارشتاد نروژ


ما خواهان آزادی بلافاصله و بی‌ قید و شرط حشمت طبرزدی و همه كساني كه صرفا يه خاطر بيان نظر وعقيده خود زنداني شدند، هستيم . لطفا برای امضای فراخوان به لینک زیر مراجعه کنید.

http://sepidedam.com/22331

همزمان با اسلو و دیگر شهر‌های دنیا، در شهر کوچک هار اشتاد نروژ نیز تظاهرات ” گذر از رژیم دیکتاتوری اسلامی ” روز گذشته ۲۰ بهمن ۱۳۹۲ برگزار شد. مهناز یکی‌ از برگزار کنندگان این تظاهرات در هار اشتاد می‌گوید:
ایران برای همه ایرانیان
نه یک حکومت آخوندی که از کمونیست و بهایی گرفته تا یارسایی و مسیحی همه و همه را از تیغ گیوتین خود می گذاراند! تحجر تا چه اندازه!!

لطفا تصاویر تجمعات اعتراضی در شهر خود را برای ما بفرستید تا در اسرع وقت منتشر کنیم.

بیائید دست به دست هم به هر شکل ممکن زندانیان سیاسی و خانواده آنها‌ را در مقابل این حکومت بی‌ رحم تنها نگذاریم!

ما خواهان آزادی بلافاصله و بی‌ قید و شرط حشمت طبرزدی و همه كساني كه صرفا يه خاطر بيان نظر وعقيده خود زنداني شدند، هستيم . لطفا برای امضای فراخوان به لینک زیر مراجعه کنید.

http://sepidedam.com/22331

Like ·  ·