خودسوزی یکی از کارکنان صنعت نفت هنگام بازدید روحانی

خودسوزی یکی از کارکنان صنعت نفت هنگام بازدید روحانی

زمانه ایست ای هموطن : که سوز دل یک عضو از جامعه  ما از بی کسی و ناتوانی به خود سوزی بیانجامد. وقتی که تو حتی در انبوه آدمیان در خانه خود نیز فریاد رسی نمی بینی. این دیگر بیماری سرطان نیست که بطور مرموزی جان میستاند این یک سرطان  و دست پرورده خود انسان است  انسانی که از سر جهل و خود پرستی و آز به جان هموطن خود افتاده . ننگت باد ای ولی فقیر و حقیر و ای جهل مرکب  ای دشمن بشر که مرگت آرزوی ایران است

صبح روز دوشنبه همزمان با بازدید حسن روحانی، از وزارت نفت، فردی در مقابل ساختمان این وزارتخانه اقدام به خودسوزی کرد.

به گزارش افکارنیوز، گفته می شود این فرد بازنشسته وزارت نفت بوده است و وزارت نفت تصمیم داشت که خانه های سازمانی بازنشستگان را پس بگیرد. حتی بازنشستگان در این زمینه اعتراضاتی نیز کرده بودند ولی با این وجود باز هم اقدامی از سوی وزارت نفت صورت نمی گیرد.

این درحالی است توئییتر روحانی طی مطلبی از انگیزه خودسوزی اظهار بی اطلاعی کرد و نوشت: هنوز انگیزه فردی که در جریان بازدید رییس جمهور از وزرات نفت خودسوزی کرده است، معلوم نیست، اما فرد یاد شده در حال حاضر تحت مداوا است و مسوولان وزارت نفت نیز پی‌گیر مساله درمان وی و دلایل این اقدام او هستند.